Home
 
 
 
 
Pieter Weij 1903-1943
Piet Weij wordt op 22 november 1903 in Velsen geboren. Hij groeit op in een gezin waarin sterk
wordt meegeleefd met het gedachtegoed van Domela Nieuwenhuis.

Hij monstert op jonge leeftijd aan op de Grote Vaart en bezoekt Noord- en Zuid Amerika. Na enige
jaren kiest hij voor een baan aan de wal en is eind twintiger jaren winkelier.

Hij raakt na het aan de macht komen van Hitler in 1933 en door het proces over de Rijksdagbrand
politiek geÔnteresseerd. Hij vindt dat er politiek een keuze gemaakt moet worden. Hij helpt
gevluchte Duitsers zowel joodse als communistische. Hij doet zijn zaak over aan familieleden en
vindt een baan op de Hoogovens. Is actief in de vakbond en wordt in 1935 lid van de CPN.
Als de Hoogovendirectie verbiedt "extremisten" aan het werk te houden weigert hij zijn politieke
overtuiging te verloochenen en wordt ontslagen. Wordt secretaris van de CPN en in 1939 als
gemeenteraadslid van Velsen gekozen.

Vanaf het begin van de oorlog organiseert hij de verspreiding van de illegale krant "De Waarheid".
Hij regelt onderduikadressen voor de gevluchte Duitsers en financiŽle hulp. Hij verspreidt
manifesten tegen de uitzending naar Duitsland en roept bij de bouwprojecten van de Duitse
wehrmacht op tot verzet.

Nadat hij in 1941 lange tijd is ondergedoken in het Westland komt hij in 1942 weer thuis wonen.
Zijn "vrienden bij de politie" zo verzekert hij het thuisfront zullen hem tijdig waarschuwen. In de
nacht van 21 op 22 januari 1943 komen diezelfde "vrienden bij de politie" hem van huis halen.
Politieman Noorman en twee anderen aan de voordeur en Duitse soldaten aan de achterdeur.

Zijn afscheidsbrief adresseert hij aan de Wed.  P.Weij.

Op 1 juni 1946 ontvangt zijn vrouw van Koningin Wilhelmina de volgende brief:

"Uit dwingelandij en willekeur weggevoerd heeft de voor geen enkel onrecht terugdeinzende vijand
Uw echtgenoot Pieter van het leven beroofd op 2 februari 1943.
Ik kom U bij dit zware verlies mijn oprechte deelneming betuigen. Onze vrijheid is ook door zijn
offer verkregen". Wilhelmina

Na de oorlog wordt hem postuum het verzetsherdenkingskruis verleend.