Home
 
 
 
 
 
Strandvondst in 1983
Op het strand tussen Langevelder Slag en Zandvoort vindt de heer A.E. Wamsteker uit Abbenes in 1983 een
stuk urn met een nummer.
Op 1 juni 1983 schrijft hij een brief aan het crematorium Westerveld en sluit het gevonden stuk urn in.
Onderzoek van het crematorium leert dat dit nummer toebehoort aan een van de tien gefusilleerden
van 2 februari 1943.
Op basis van dit onderzoek stoelt het vermoeden dat de urn(en) in zee is/zijn gegooid. Wellicht in de oorlog
door de Duitsers. Absolute zekerheid hierover bestaat niet. Ook niet of slechts een of alle urnen in zee zijn
gegooid.
Op het Westerveld-dossier staat dan ook vermeld dat het
vermoeden bestaat dat de tien op zee zijn
verstrooid dan wel urn met as in zee is gegooid.

Deze vondst wordt pas in 2004 - 61 jaar na de crematie - bekend aan de nabestaanden.
Een nieuw verrassend feit.

Enkele dagen na de crematie op 2 februari 1943 is bij familieleden al bekend dat de urnen door de SD mee
zijn genomen naar de Euterpestraat. Nadien leeft met in de veronderstelling dat met het bombardement op de
Euterpestraat ook de urnen zijn verdwenen.
Door de pas in 2004 bekend geworden strandvondst uit 1983 is het vermoeden gewettigd dat de Duitsers de
urnen en het as van de tien gefusilleerden in zee hebben gegooid.

Het gevonden urnstuk met nummer is door "Westerveld" weggegooid.
Een waardige laatste rustplaats hebben de tien nooit gevonden.
De gedenkstenen in de Kennemerduinen is de enige plek waar aan hen wordt herinnerd.